در برخی کتاب‌های منتشرشده از سوی انتشارات مازیار، گاه با متنی با عنوان زیر روبرو می‌شوید:

برای دانلود منابع، مطالعات بیشتر، و یا عکس‌های رنگی به سایت انتشارات مازیار مراجعه کنید.

این پاراگراف به جهت صرفه‌جویی در مصرف کاغذ است، و علاقه مندان میتوانند برای دانلود منابع انگلیسی یا نسخه رنگی عکس ها – که اکنون به جهت قیمت بسیار بالایی که برای خریدار تمام می‌شود – که در سایت قرار داده شده است میتوانند به صورت رایگان دانلود کنند.

** برای جستجو و دانلود، نام کتاب موردنظر را جستجو کنید و در بخش توضیحات آن را ببینید. **