این مجموعه شامل منابع آکادمیک و دانشگاهی میباشد

نمایش یک نتیجه

فیلتر
نمایش همه

تاریخ علم – تبیین جهان هستی

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال

توسعه و نابرابری

۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۴۳,۰۰۰ ریال

نقش سازمان های غیر دولتی در توسعه پایدار

۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۲۶,۰۰۰ ریال

برخورد تمدن ها

۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۸۹,۰۰۰ ریال

ذهن لامکان طب لامکان

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۹۹,۰۰۰ ریال

سر دلبران – معرفی چهره های معاصر

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال

نقوش هندسی اسلامی

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال
بستن

مار و روباه – مقدمه ای بر منطق

هنر تحقیق علمی

۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۲۶,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی کار

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۳۵,۰۰۰ ریال

فلسفه در عمل

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال

زمینه روانشناسی صنعتی / سازمانی

۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال

مدیریت پروژه

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر گویش شناسی

۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۴,۰۰۰ ریال
بستن

تاریخ هنر جهان

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زلزله: پس از آن که زمین می‌لرزد

۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۲۵,۰۰۰ ریال