اخبار مربوط به انتشارات در دیگر رسانه‌ها

معرفی کتاب: همشهری آنلاین

هر فرهنگي کيهان شناسي خود را دارد، داستان خود از اين که جهان هستي چگونه به وجود آمده، از چه ساخته شده، و به کجا ميرود. شگفتا که کيهان شناسي در قرن حاضر رشتهي پژوهشي خوشتعريفي در قلمرو فيزيک و اخترشناسي است.

در دهه 1970، مطالعه کيهانشناسي دستخوش تغييرات بنيادين شد. پيشاز اين دوره، کيهان‌شناسان نوين پرسش‌هايي از اين دست مطرح کردند که ترکيبات آنچه کهکشان‌ها را مي‌سازند چيست و آنها کجاها هستند؟ جهان با چه سرعتي منبسط مي‌شود؟ چگالي ميانگين ماده در کيهان چيست؟ پساز اين دوره، در کيهان‌شناسي جديد کيهان‌شناسان پرسشهاي جديتري مطرح کردند که از آن جمله‌اند: چرا بايد مادهاي وجود داشته باشد؟ اين ماده از کجا آمده است؟ چرا جهان هستي به همان اندازه فاصله‌هاي بزرگ همگن است؟ چرا چگالي ماده کيهان از جمله انرژي انبساط جهان تقريباً با انرژي گرانشي متوازن است؟ به بيان ديگر، سرشت پرسش‌ها تغيير کرد. پرسشها بنياديتر شدند. چرا؟ به چيست؟ و چگونه؟ و کجا؟ افزوده شد. آلن گوث يکي از پيشگامان جوان کيهانشناسي جديد است که چراها را مطرح مي‌کند و نظريه جهان تورمي او پاسخهاي زيادي در آستين دارد. …

ادامه این مطلب در وبسایت همشهری آنلاین

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *