فرهنگ داروسازی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

هنر تحقیق علمی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

زمینه جامعه شناسی کار

۳۰۰,۰۰۰ ریال

نقوش هندسی اسلامی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

زلزله: پس از آن که زمین می‌لرزد

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مدیریت پروژه

۶۰۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر گویش شناسی

۱۶۰,۰۰۰ ریال

برخورد تمدن ها

۳۲۰,۰۰۰ ریال

تاریخ هنر جهان

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

زمینه روانشناسی صنعتی / سازمانی

فرهنگ توصیفی رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

سر دلبران – معرفی چهره های معاصر

۴۰۰,۰۰۰ ریال

نقش سازمان های غیر دولتی در توسعه پایدار

۱۹۰,۰۰۰ ریال

مار و روباه – مقدمه ای بر منطق

فلسفه در عمل

۶۰۰,۰۰۰ ریال

توسعه و نابرابری

۲۷۰,۰۰۰ ریال