مجموعه کتاب کوچه

کتاب کوچه دانشنامه‌ی فولکلور زبان فاسی است که توسط احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان، که در چندین جلد تدوین شده‌است. و تا پایان حرف «ح» منتشر شده است.
این دایره‌المعارف شامل دسته بندی‌هایی همچون امثال و حکم، بازی و ترانه، باورهای توده، ترکیبات، خوابگزاری‌ها، چیستان‌ها و … می‌باشد.

بزرگترین اثر پژوهشی وی مجموعه کتاب کوچه است که تاکنون 14 جلد از آن منتشر شده است، که یک جلد شامل قصه‌های کتاب کوچه است

بستن

قصه‌های کتاب کوچه

۴۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

حرف ب – دفتر سوم – جلد ششم

۷۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف ت و ث – دفتر دوم – جلد دهم

۸۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف ب – دفتر اول – جلد چهارم

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه حرف ح – جلد ۱۳

۹۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف پ – دفتر دوم – جلد هشتم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

مجموعه کتاب کوچه

نمره 5.00 از 5
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف الف – دفتر دوم – جلد سوم

۷۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف ج – جلد یازدهم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف پ – دفتر اول – جلد هفتم

۸۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه حرف چ – جلد ۱۲

۷۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف الف – دفتر اول – جلد دوم

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف ت – دفتر اول – جلد نهم

۶۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف آ – جلد اول

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

کتاب کوچه – حرف ب – دفتر دوم – جلد پنجم

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال