مجموعه کتاب کوچه

کتاب کوچه دانشنامه‌ی فولکلور زبان فاسی است که توسط احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان، که در چندین جلد تدوین شده‌است. و تا پایان حرف «ح» منتشر شده است.
این دایره‌المعارف شامل دسته بندی‌هایی همچون امثال و حکم، بازی و ترانه، باورهای توده، ترکیبات، خوابگزاری‌ها، چیستان‌ها و … می‌باشد.

بزرگترین اثر پژوهشی وی مجموعه کتاب کوچه است که تاکنون 14 جلد از آن منتشر شده است، که یک جلد شامل قصه‌های کتاب کوچه است

کتاب کوچه حرف ح – جلد ۱۳

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال

مجموعه کتاب کوچه

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب کوچه حرف چ – جلد ۱۲

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال

قصه‌های کتاب کوچه

۶۸۰,۰۰۰ ریال ۶۱۲,۰۰۰ ریال