تاریخ انتشار کتاب‌ها متفاوت میباشد. برای اطلاع از زمان دقیق انتشار در کانال نشر، اینستاگرام یا توییتر نشر مازیار عضو شوید. اطلاعات دقیق عرضه، پخش و پیش فروش کتاب‌ها دو هفته قبل از زمان انتشار اعلام خواهد شد

آچار ریاضی

آچار سیاست

آچار علم

آچار فلسفه

اَبَرذهن‌ها: قدرت شگفت‌انگیز همفکری میان انسان‌ها و کامپیوترها

از باکتری تا باخ

پارادوکس: نُه معمای بزرگ در فیزیک

جایگاه انسان در گیتی : درک وجود عظیم و آشفته ما

چشم‌انداز دریاچه: این دنیا و جهان هستی

چگونه با سگم از نسبیت می‌گویم؟

داستان اختراع لیزر

داستان خاستگاه انسان و جهان (تاریخ بزرگ همه چیز)

ماشین ژن

ماشین‌های پیش‌بینی

نظریه‌های همه چیز

نقطه آبی کمرنگ

هنر منطق در دنیای بی‌منطق