بیوگرافی

تصویر نویسنده

نیل شوبین

نیل شوبین مؤلف عالَمِ درون و کتاب پرفروش ماهی درونی شما است که در سال 2009 از سوی فرهنگستان ملی علوم به‌عنوان بهترین کتاب سال انتخاب شد. شوبین که در دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد، و کالیفرنیا تحصیل کرده است، استاد زیست‌شناسی و کالبدشناسی در دانشگاه شیکاگو است. او در سال 2011 به عضویت فرهنگستان ملی علوم درآمد.