مجموعه فیزیک در دنیای ما که زیر مجموعه ‌ی مجموعه قلمروعلم است شامل 6 عنوان است. این عناوین که از شش موضوع اصلی فیزیک تشکیل شده اند برای عموم از دانش آموزان تا افرادی که تمایل به مطالعه فیزیک دارند و نمیخواهند عناوین تخصصی باشد مناسب است. این کتاب ها از نویسنده محبوب کایل کرکلند میباشند. عناوین این مجموعه: – زمان و ترمودینامیک – اتم و ماده – نور و اپتیک – نیرو و حرکت – الکتریسیته و مغناطیس – ذرات و جهان هستی

کتاب