این مجموعه که برنده جایزه ترویج علم ایران در سال 1394 بوده است با بیش از 115 عنوان منتشر شده تا پاییز 98 معتبرترین مجموعه علمی کشور است. عناوین در این مجموعه شامل جدیدترین و معتبرترین کتاب‌های روز دنیاست، که با ترجمه تخصصی و حرفه‌ای در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. هدف اصلی این مجموعه علم برای عموم بوده است که اکثر عناوین برای عموم قابل مطالعه میباشد و برخی عناوین هم برای مخاطبان علاقه مند که به صورت حرفه ای مطالعه میکنند چاپ شده است. این مجموعه که نخستین عنوان آن کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز است از سال 1383 آغاز شده است.

کتاب

10 %

بدن: راهنمای ساکنان

585,000 ریال