• برای ترجمه، کتاب‌های انتخابی باید از لحاظ اعتبار علمی و اعتبار نویسنده دارای ارزش قابل توجهی باشند – میتوانید برای کسب اطلاعات به سایت آمازون و یا دیگر سایت‌های رسمی مراجعه کنید.
  • مترجمین عزیز، ارسال رزومه (کاری و تحصیلی – تخصصی) اجباری میباشد.
  • برای بررسی اثر، یک فصل از ترجمه و متن اصلی به ایمیل انتشارات با موضوع ترجمه ارسال گردد.
  • پاسخ بررسی طی 7 تا 14 روز کاری برای شما ارسال می‌گردد. در هر دو صورتی که کار تایید و یا رد گردد.

  • نکات:

    • اثری که در انتشارات(های) دیگری در حال بررسی یا چاپ شده باشد در انتشارات مازیار برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.
    • فقط آثار تایپ‌شده برای بررسی پذیرفته می‌شود.
    • انتشارات مازیار برای پذیرش یا عدم پذیرش آثار پیشنهادی/ارسالی، بر اساس معیارها و حوزه کاری خود تصمیم می‌گیرد. و در صورت نپذیرفته شدن اثر، انتشارات خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.

مراحل همکاری با نشر - در صورت تایید کتاب

ارسال قرارداد و امضای طرفین
تنظیم و آماده‌سازی صفحه بندی اولیه
ارسال کتاب برای دریافت فیپا
بررسی ویراستار و اصلاح مجدد فایل توسط تیم صفحه بندی
ارسال فایل برای مترجم برای ویرایش نهایی
ارسال برای دریافت مجوز به ارشاد
آماده سازی جلد
دریافت مجوز چاپ کتاب و انتشار آن