تازه‌های نشر

تازه‌های تجدید چاپ

بستن

جهان های موازی: سفری به آفرینش، ابعاد بالاتر و آینده جهان

۴۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

معمای زندانی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

گیتی از هیچ: چرا به جای هیچ، چیزی هست

۲۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

تاریخچه تقریبا همه چیز

نمره 5.00 از 5
۵۰۰,۰۰۰ ریال
بستن

روزنامه‌‏ی سفرِ میمنت‌اثرِ ایالات متفرقه امریغ

۱۳۰,۰۰۰ ریال
بستن

پشت پرده‌ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ میگوییم به ویژه خودمان

۲۲۰,۰۰۰ ریال
بستن

آینده انسان: زمینی کردن مریخ، سفر میان‌ستاره‌ای، جاودانگی، سرنوشت ما در فراسوی زمین

نمره 5.00 از 5
۳۷۰,۰۰۰ ریال
بستن

کوانتوم: حکایت تولد و حکیاتی شگفت

۲۸۰,۰۰۰ ریال
بستن

ژن خودخواه

نمره 5.00 از 5
۴۲۰,۰۰۰ ریال
بستن

فیزیک ناممکن‌ها

نمره 5.00 از 5
۳۴۰,۰۰۰ ریال
بستن

طرح بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ ریال
بستن

به ژنوم خوش آمدید: راهنمای حال، گذشته و آینده ژنتیک

۲۳۰,۰۰۰ ریال
بستن

نابخردی های پیش بینی پذیر: نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل میدهند

نمره 5.00 از 5
۳۵۰,۰۰۰ ریال
بستن

آینده‌ی ذهن: کندو کاوی علمی برای فهمیدن، بهسازی و توانمندسازی ذهن

۳۶۰,۰۰۰ ریال