تازه‌های نشر

تازه‌های تجدید چاپ

آینده انسان: زمینی کردن مریخ، سفر میان‌ستاره‌ای، جاودانگی، سرنوشت ما در فراسوی زمین

۳۷۰,۰۰۰ ریال

کوانتوم: حکایت تولد و حکایتی شگفت

۲۸۰,۰۰۰ ریال

تاریخچه تقریبا همه چیز

۵۰۰,۰۰۰ ریال

ساعت ساز نابینا

۳۷۰,۰۰۰ ریال

اخترفیزیک برای افراد بیقرار

۱۵۰,۰۰۰ ریال

به ژنوم خوش آمدید: راهنمای حال، گذشته و آینده ژنتیک

۲۳۰,۰۰۰ ریال

آینده‌ی ذهن: کندو کاوی علمی برای فهمیدن، بهسازی و توانمندسازی ذهن

۳۶۰,۰۰۰ ریال

معمای زندانی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

جهان های موازی: سفری به آفرینش، ابعاد بالاتر و آینده جهان

۴۵۰,۰۰۰ ریال

ژن خودخواه

۴۲۰,۰۰۰ ریال

پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

پشت پرده‌ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ میگوییم به ویژه خودمان

۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱۹۸,۰۰۰ ریال

فیزیک ناممکن‌ها

۳۴۰,۰۰۰ ریال

یادداشت‌های امیر اسدالله علم

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال

روزنامه‌‏ی سفرِ میمنت‌اثرِ ایالات متفرقه امریغ

۱۳۰,۰۰۰ ریال

گیتی از هیچ: چرا به جای هیچ، چیزی هست

۲۰۰,۰۰۰ ریال

نابخردی های پیش بینی پذیر: نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل میدهند

۳۵۰,۰۰۰ ریال

طرح بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ ریال

مغز: داستان شما

۲۳۰,۰۰۰ ریال