تازه‌های نشر

تازه‌های تجدید چاپ

Close

معمای زندانی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
Close

نابخردی های پیش بینی پذیر: نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل میدهند

نمره 5.00 از 5
۳۵۰,۰۰۰ ریال
Close

ساعت ساز نابینا

۳۷۰,۰۰۰ ریال
Close

جهان های موازی: سفری به آفرینش، ابعاد بالاتر و آینده جهان

۴۵۰,۰۰۰ ریال
Close

به ژنوم خوش آمدید: راهنمای حال، گذشته و آینده ژنتیک

۲۳۰,۰۰۰ ریال
Close

کوانتوم: حکایت تولد و حکایتی شگفت

۲۸۰,۰۰۰ ریال
Close

روزنامه‌‏ی سفرِ میمنت‌اثرِ ایالات متفرقه امریغ

۱۳۰,۰۰۰ ریال
Close

آینده‌ی ذهن: کندو کاوی علمی برای فهمیدن، بهسازی و توانمندسازی ذهن

۳۶۰,۰۰۰ ریال
Close

تاریخچه تقریبا همه چیز

نمره 5.00 از 5
۵۰۰,۰۰۰ ریال

پشت پرده‌ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ میگوییم به ویژه خودمان

۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱۹۸,۰۰۰ ریال
Close

ژن خودخواه

نمره 5.00 از 5
۴۲۰,۰۰۰ ریال
Close

یادداشت‌های امیر اسدالله علم

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
Close

فیزیک ناممکن‌ها

نمره 5.00 از 5
۳۴۰,۰۰۰ ریال
Close

گیتی از هیچ: چرا به جای هیچ، چیزی هست

۲۰۰,۰۰۰ ریال
Close

طرح بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ ریال
Close

آینده انسان: زمینی کردن مریخ، سفر میان‌ستاره‌ای، جاودانگی، سرنوشت ما در فراسوی زمین

نمره 5.00 از 5
۳۷۰,۰۰۰ ریال