درباره انتشارات مازیار:

مدیر مسئول انتشارات مازیار، مهرداد کاظم زاده ملقب به بابک از سال ۱۳۵۴ انتشارات مازیار را تاسیس کردند.

صحبتی کوتاه از زبان ایشان درباره پیشینه انتشارات مازیار از ابتدا تاکنون را در زیر میخوانیم:

پس از خدمت سربازی در سال ۱۳۵۰با بساط کتابخانه شخصی در پیاده رو دانشگاه تهران به کار کتابفروشی مشغول شدم.

در سال ۱۳۵۱ چند کتاب سیاسی چاپ کردم.

در سال ۱۳۵۲ به شراکت، انتشارات بابک را در میدان انقلاب راه انداختم که در آن سال جُنگ چاپار زیرنظر مرحوم احمدرضا دریائی و پسرک بومی و غریبه ها زنده یاد احمد محمود و چند اثر دیگر را به چاپ رساندم و در سال ۱۳۵۳ با فعالیت در دو موسسه دیگر، چندین کتاب به چاپ رساندم.

در سال ۱۳۵۴ اقدام به تاسیس انتشارات مازیار کرده و شروع به انتشار کتاب هایی چون سفری به بلوچستان و کارهای پاولوف و… نمودم.

در سال ۱۳۵۶ اقدام به چاپ جلد اول کتاب کوچه (به صورت شومیز) زنده یاد احمد شاملو کردم که تا سال ۱۳۶۱، ۵ جلد به صورت شمیز چاپ شد.

در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ کتاب های متعددی منتشر کردم و نیز ۳۶ شماره مجله به سردبیری شاملو و ۶۰ عنوان تاریخ برای نوجوانان.

از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱ به علت توقف کتاب کوچه فعالیت به شدت کاهش پیدا کرد. از سال ۱۳۷۶ با شروع انتشار کتاب کوچه مجدداً انتشارات فعال شد و تاکنون ادامه دارد.

از سال ۱۳۸۴ اقدام به انتشار مجموعه ای به اسم قلمرو علم کردم که تاکنون بیش از 80 عنوان از آن منتشر شده است.

در سال 1394 برنده جایزه ترویج علم ایران

 و چندین عنوان از کتاب ها، برنده کتاب سال شدند. آخرین عنوان، جغرافیای طبیعی تاریخی سیستان به تالیف دکتر حسن احمدی در سال 1397