در حال حاضر امکان خرید از سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

برای خرید با دفتر نشر تماس بگیرید

آکادمیک

حراج!

برخورد تمدن ها

675,000 ریال

تاريخ هنر جهان

1,500,000 ریال
حراج!
حراج!

درآمدی بر گويش شناسی

324,000 ریال
حراج!

دومین انقلاب کوانتومی

675,000 ریال
حراج!

زمينه روانشناسی صنعتی/ سازمانی

1,350,000 ریال

سر دلبران

900,000 ریال
حراج!

فرهنگ ايمونولوژی

450,000 ریال
حراج!

فرهنگ علوم اجتماعی

2,250,000 ریال

فلسفه در عمل

600,000 ریال
حراج!

مار و روباه

1,350,000 ریال
حراج!

مجموعه تاريخ برای نوجوانان

2,250,000 ریال
حراج!

مدیریت پروژه

1,350,000 ریال
حراج!

معمای بينهايت

630,000 ریال
حراج!

نظريه علمی چيست؟

603,000 ریال

هنر تحقيق علمی

250,000 ریال