برای خرید از سایت ثبت‌نام اجباری نیست

هوش مصنوعی

حراج!

حباب يا انقلاب

342,000 ریال
حراج!

دومین انقلاب کوانتومی

810,000 ریال
حراج!

علم در عمل

531,000 ریال
حراج!

فرازمینی ها

495,000 ریال
حراج!

قفس شيشه ای

450,000 ریال
حراج!

نظريه علمی چيست؟

720,000 ریال