دروغ یا درمان

معرفی کوتاهی از کتاب دروغ یا درمان: حقایق انکارناپذیر در مورد طب جایگزین: طب سوزنی، هومیوپاتی، کایروپراکتیک‌درمانی، طب گیاهی

 

کتاب دروغ یا درمان به بررسى اثربخشى بیش از سى روش دارویى و درمانى، از جمله طب سوزنى، هومیوپاتى، عطردرمانى،
کایروپراکتیک، و طب گیاهى، مى پردازد که همگى ادعا مى کنند اثرهاى درمانى دارند. دکتر ادزارد، یکى از دو نویسنده کتاب، که اولین استاد طب مکمل در جهان است نتیجه بیش از بیست سال تحقیق و بررسى خود و صدها پژوهشگر مسایل پزشکى را در جهان در مورد رشته هاى مختلف طب مکمل به زبانى ساده در کتاب دروغ یا درمان ارایه داده است
فایده این کتاب این است که کارآیى و اثربخشى این روش‌ها را که در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتى معروف دنیا با روش‌هاى علمی اثبات شده به زبان ساده در اختیار خواننده مى گذارد و نشان مى دهد که کدام روش‌ها موثرند و کدام روش‌ها بى‌تاثیرند. نویسندگان با استفاده از مثال‌هاى تاریخى علت رویکرد جوامع مختلف را به طب مکمل نشان مى دهند.
در این کتاب نویسندگان عزم کردهاند تا حقیقت را در مورد «شربتها، لوسیونها، قرصها، سوزنها، مشت ومال دادن و انرژی دهی که فرای حوزه طب مرسوم قرار دارد» آشکار سازند.
این کتاب برای کسانی که به دنبال درمان های طب جایگزین‌اند آگاهی دهنده خواهد بود. از این رو خواندن این کتاب را پیش از انجام هر گونه استفاده از روش‌هاى درمانى، چه طب مرسوم و چه مکمل به همه توصیه مى کنیم.


280,000 ریال