حراج!

هندبوک فيزيک

معرفی کوتاهی از کتاب هندبوک فیزیک

غالبا یافتن پاسخ سریع به پرسش های علوم پایه برای دانش آموزان دشوار است. دانش آموزان با فرصت محدودی که برای جست و جو نوشتن در اختیار دارند، به دستنامه ها (هندبوک ها)ی علمی روی خوش نشان می دهند و از آن ها بهره می برند که استقبال از کتاب های مرجع حاوی مباحث اساسی علوم و ریاضیات موید این ادعاست. مطالبی که در ویراست جدید و تجدیدنظر شده آمده عبارتند از:

  • -فرهنگ اصطلاحات با 1400 مدخل که بسیاری از آن ها با نمودارها و جداول همراه اند، به مباحثی چون اتم، پیوندهای شیمیایی، شکافت هسته ای، تلمبه گرمایی، جرم، قوانین حرکت نیوتون و… اشاره دارد.
  • -زندگی نامه بیش از 300 دانشمند از زمان های باستان تا به امروز که اکتشافات و یافته های آنان درک و دریافت بشر از قوانین فیزیکی حاکم بر جهان را فراهم کرده و گسترش داده است.
    -گاه شماری روزآمدی که حدود 9000 سال تاریخ اکتشافات و یافته ها در حوزه های فیزیک را در بر می گیرد.

همچنین مطالبی سودمند و جدید به کتاب افزوده شده که عبارتند از بیش از 150 پیشرفت مهم، برندگان جایزه ی نوبل، نشانی بیش از 30 انجمن مهم علمی، و مجموعه ای بیش از 50 وبگاه (سایت) برای تحقیقات دامنه دارتر در حوزه های فیزیک یا علوم مرتبط.
و نیز نمایه ای مفید با نمودارها و جدول ها گسترده ی پیوسته کتاب را تشکیل می دهند. دانش آموزان به کمک هندبوک فیزیک خواهند توانست اطلاعات خود را در هر حوزه ای با متن مقایسه کنند و از پیوندهای تنگاتنگ بین تمامی شاخه های علوم درک روشنی به دست آورند.


765,000 ریال