|
|
داخل رو نگاه کنید

زندگینامه خودنوشت جان استوارت میل

در این نوشتار، زندگی‌نامه خودنوشت “جان استوارت میل “فیلسوف انگلیسی ( ۱۸۰۶ـ ۱۸۷۳) به فارسی ترجمه شده است” .میل “در این کتاب شرح می‌دهد که “پدرش جیمز میل از خانواده ساده‌ای برخاسته و روشنفکر برجسته‌ای شد که با جری بنتام همکاری می‌کرد و سرانجام به صورت یکی از نمایندگان برجسته سودگرایی درآمد .میل در خانه نزد پدر تحصیل کرد پدر چنان در پرورش وی می‌کوشید که در نه سالگی زبان‌های یونانی و لاتین را فراگرفت . پدر هر نوع بحث دینی را از برنامه آموزشی وی حذف کرد .و میل را به سوی خردگرایی(راسیونالیسم) عصر روشنگری کشاند .میل در کتاب اشاره می‌کند که در ۲۱سالگی دوره شدیدی از افسردگی را از سرگذرانید و با خواندن اشعار وردزوث شفا یافت .او از این طریق با مکتب رومانتیسیسم آشنا شد، مکتبی که همه طرز فکر خردگرایی را که میل در متن آن پرورده شده بود به مبارزه می‌طلبید .میل، پس از تجربه، برآن شد که فلسفه‌ای پدید آورد که محسنات خردگرایی را با محاسن رومانتیسیسم درآمیزد ;اما به گفته منتقدان، معلوم شد که تضادهای میان آن دو چنان بنیادی است که حتی در ذهن نیز قادر به سازش نیستند .تلاش اصلی میل در مقام فیلسوف این بود که حقیقت‌جویی علم را بهتر از آن سازد که فیلسوفان شکاک سده‌های هفدهم و هجدهم (مانند لاک) زمینه‌ساز آن بودند .برای مثال میل کتاب منطق خویش را در اصلاح و رد پاره‌ای از نظرات فیلسوفانی چون “لاک ” به نگارش درآورد .میل در منطق و شناخت‌شناسی یکسره “تجربه‌گرا “بود و خود را فیلسوفی تجربی می‌دانست و عقیده داشت که هر شناختی درباره جهان هستی از مشاهده حسی سرچشمه می‌گیرد .منطق میل در پی آن است که از ارزش شناخت حاصل از طریق قیاس ـ یعنی استنتاج جزئیات از کلیات ـ بکاهد و از اهمیت شناخت حاصل از طریق قیاس ـ یعنی استنتاج جزئیات از کلیات ـ بکاهد و از اهمیت شناخت حاصل از استقرا دفاع کند .میل مدافع آزادی بود و می‌گفت آدمیان باید آزاد، باشند تا خود را بهتر بشناسند .او خواستار نوعی حکومت نخبگان فرهیخته‌ای بود که بر پایه رضایت عامه مردم پیشرفته و تحصیل کرده استوار باشد .


[vc_row][vc_column][vc_btn title=”تهیه نسخه الکترونیک این کتاب از اپ طاقچه” style=”3d” color=”primary” align=”right” i_align=”right” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-arrow_downward” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Ftaaghche.ir%2Fpublisher%2F166%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%3Forder%3Dcreationdate%26filter-textbook%3D0|||”][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column]