داخل رو نگاه کنید

سر دلبران – معرفی چهره های معاصر

سر دلبران در برگیرنده‌ی شرح حال، معرفی آثار، سبک و شیوه، و نمونه‌ای از آثار و اشعار و نوشته‌هاب چهل تن از پژوهشگران، ادیبان، شاعران، و نویسندگان یک صدساله‌ی اخیر به ترتیب سال تولد آنهاست.
کوشیده‌ایم به دنبال معرفی هر چهره، که شامل جنبه‌های متفاوت زندگی علمی و اخلاقی و تحصیلی آنهاست، نمونه‌هایی کوتاه از آثارشان را نیز، جز آنچه در کتاب‌های درسی آمده است، بیاوریم.
” در این کتاب چهره‌هایی معرفی می‌شوند که که از آثار آنان در کتابهای درسی استفاده شده است. بنابراین کتاب حاضر در حکم کتابی کمک آموزشی برای معلمان و دبیران محترم زبان و ادب فارسی و راهنمایی برای دانش‌آموزان به شمار می‌آید.”