داخل رو نگاه کنید

سیلاب های خروشان

سیلاب های خروشان از مشهورترین آثار اسماعیل شیخلی و در عین حال یکی از ارزشمندترین رمان های جمهوری آذربایجان است که برای نوشتن آن بیش از ۱۰ سال وقت صرف کرده است . موضوع کتاب ، زندگی مردم کرانه های رودخانه “کر” و پیکارهایشان علیه حکومت تزار و ارتجاع وابسته به دولت است که در اواخر قرن ۱۹ و در ادامه قیام “دکابریست ها” جریان دارد .

موضوع این رمان، زندگی مردم کرانه‌های رودخانه “کر” و تلاش‌شان برای کسب معاش و پیکار علیه حکومت جبار “تزار”ها و نیز، بر ضد ارتجاع منطقه است. این مبارزات از آذربایجان آن زمان، تا شهر “گوری” گرجستان گسترده است. تشکیل مدارس جدید و مبارزه در مقابل کهنه‌پرستی و سنن پوسیده و ایستادگی در برابر نیروهای دولتی و ستیزه‌های درون زندگی خود مردمان این مناطق، تم اصلی این رمان است. “طنین رودخانه‌ی “کر” نیز در سراسر رمان به گوش می‌رسد. هنگامی که مردم به جان آمده علیه ستم به خشم می‌آیند، رودخانه نیز بر آشفته و طغیانی است، و زمانی که مردم در آرامش نسبی به سر می‌برند، رودخانه هم با امواج کوتاه و نقره‌گون خود، در زیر نسیم به روی آنان لبخند می‌زند”. جدا از مضمون مبارزاتی، یک تم عاشقانه هم سراسر رمان را فرا گرفته است.


[vc_row][vc_column][vc_btn title=”تهیه نسخه الکترونیک این کتاب از اپ طاقچه” style=”3d” color=”primary” align=”right” i_align=”right” i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-arrow_downward” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Ftaaghche.ir%2Fpublisher%2F166%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%3Forder%3Dcreationdate%26filter-textbook%3D0|||”][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column]