10 %

قصه های پند پیران – مانند دل های پیغامبران

مولف در این کتاب عمدتاً به وجوه عملی تصرف و به آنچه به ویژه در سه قرن اول اسلامی وجه غالب داشت، یعنی زهد و عبادت و پرهیز و پارسایی و آخرت‌گدایی نظر دارد.


دانلود بخشی از کتاب پند پیران – انتشارات مازیار

نسخه الکترونیک این کتاب نیز موجود و قابل تهیه از اپلیکیشن طاقچه میباشد.

180,000 ریال 162,000 ریال

9 در انبار