||
||
داخل رو نگاه کنید

شش نظریه‌ای که جهان را تغییر داد


شش نظریه‌ای که جهان را تغییر داد

این کتاب بهترین مغزهای علمی تاریخ را معرفی می‌کند وبه توضیح هر کشف یا اختراع دانشمندی می‌پردازد که برای همیشه شیوه زندگی و نگرش ما را به جهان تغییر داد.
این کتاب کلید فهم بهتر جهان را به خواننده ارائه می‌دهد.
– نیوتون و جاذبه
– اینشتین و نسبیت
– هاوکینگ و سیاه‌چاله
– کوری و رادیواکتیویته
– تورینگ و کامپیوتر
– کریک، واتسون و DNA 

چه زمانی موجود میشود؟
برخی کتاب‌ها در حال حاضر فقط نسخه الکترونیک آنها بر روی اپلیکیشن کتابخوان طاقچه موجود است. زمان دقیق انتشار هر کتاب از طریق شبکه‌های مجازی اعلام میشود. میتوانید ما را در اینستاگرام یا کانال تلگرام دنبال کنید.