داخل رو نگاه کنید
15 %

پکیج کتاب‌های نجوم به زبان ساده

این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده میباشد و خرید به منزوله دریافت هر سه عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: اخترفیزیک برای افراد بیقرار
عنوان دوم: در جستجوی حیات بیگانه – چشم‌اندازی وسیع‌تر
عنوان سوم: مریخی ها خود ما هستیم