داخل رو نگاه کنید

مغز: موتور رابطه

مغز: موتور رابطه – نظریه ای کاربردی برای سیستم عصبی

در بخشی از کتاب میخوانیم:

🧠موضوع این کتاب سؤالی است که فکر من و بدون تردید بسیاری از محققان دیگر را از دیرباز درگیر کرده است: مغز آدمی و باقی قسمت های سیستم عصبی در اصل چه کاری انجام می دهند؟

👁بر مبنای برداشت ذهنی، شاید این سؤال بیهوده به نظر برسد: مگر مغز سازمان دهنده اصلی رفتار و جایگاه هویت ما به هنگام تفکر و عمل نیست؟ اما واژه رفتار دربرگیرنده دامنه گسترده ای از پاسخ های موجود زنده در برابر عوامل داخلی و خارجی است و وقتی از سازمان دهنده این واکنش ها سخن به میان می آوریم ابهام به وجود می آید. نیز مفهوم “من” در قلمرو علوم عصبی چندین قرن مورد بحث قرار گرفته، اما نتبجه مشخصی حاصل نشده است.

👀اگر هدف زیست شناسی آن باشد که دریابد موجودات زنده چگونه می توانند در جهان به گونه ای موفق حضور یابند و مکانیسم هایی که در این راه به آنان کمک می کند کدام است، لذا چنین پاسخی تنها بر نادانی ما در مورد کارکرد سیستم عصبی سرپوش می گذارد. مثلا همه دانش آموزان مدارس متوسطه می دانند که وظیفه دستگاه تنفس، اکسیژن رسانی است یا وظیفه دستگاه گوارش هضم غذاست و وظیفه دستگاه قلب و عروق حمل اکسیژن و مواد غذایی به بافت های بدن است و غیره. هر یک از دستگاه های بدن انسان دارای هدفی عملی هستند غیر از مغز و سیستم عصبی. در کتاب های درسی یکی دو قرن اخیر مطالب زیادی درباره سیستم عصبی ذکر شده، اما مطلب قانع کننده ای در این باره که هدف و وظیفه اصلی سیستم عصبی چیست در آنها دیده نمی شود.

🧠این نقص محققان را بر آن داشته که تصور کنند برای پی بردن به هدف عملی مغز در مقایسه با سایر اعضا به رویکرد متفاوتی نیاز دارند. به عبارتی آناتومی و فیزیولوژی نمی تواند ما را به شناخت مناسبی از مغز که گاهی “پیچیده ترین شیء شناخته شده در عالم” نامیده می شود، برساند. کریستف کخ دانشمند ارشد مؤسسه آلن در زمینه علوم مغز، نیز چنین نظری دارد. برخی از علومی که برای یافتن این پاسخ وارد میدان شده اند عبارتند از: علوم کامپیوتری،ریاضیات، آمار، نظریه شبکه، نظریه بازی، نظریه گراف، سیبرنتیک، مهندسی سیستم ها، روانشناسی شناختی، فیزیک کوانتومی، فلسفه و توجه به کلان داده ها.

🧠اساس کار مغز و باقی قسمت های سیستم عصبی ایجاد و به روز کردن ارتباط نورونی بر پایه ای کاملا تجربی بین درون رو(محرک) و برون رو(رفتار) است.
شاید این مطلب در نگاه اول خشک و بی روح جلوه کند. اما اینکه در مورد مغز “ارتباط” را در مرکز توجه قرار دهیم، نگرش جدیدی نیست. افلاطون و ارسطو نیز بر اهمیت ارتباط در حیات ذهن تأکید کرده بودند. بسیاری از فلاسفه بعد نیز مانند برکلی،هابز، هیوم و کانت نیز چنین نظری داشتند. در روانشناسی ارتباط به معنی تداعی از یک سده گذشته در عرصه متون کلاسیک و شرطی شدن فعال مطرح بوده است و با کشف سیناپس در اواخر قرن نوزده ارتباط های نورونی بر پایه تعدیل ارتباط های سیناپسی (انعطاف پذیری عصبی) به عنوان اساس یادگیری و حافظه مورد پذیرش قرار گرفته اند. در اینجا بحث بر سر اهمیت آشکار ارتباط های نورونی در کارکرد سیستم عصبی نیست. می خواهیم شرح دهیم که چراارتباط های نورونی به دلایل تجربی اجتناب ناپذیرند و اینکه این موضوع چه پیامدهایی برای درک پاسخ های رفتاری در برابر درون روهای عصبی یا محرک ها دارد.

🧠این کتاب به طور کلی 4 بخش دارد: در قسمت اول یا فایده سیستم عصبی برای جانوران، هدف آن است که زمینه ای برای درک ظهور سیستم عصبی به منزله راهی مؤثر برای بقا و باروری که منظور همه جانداران است فراهم کنیم. در قسمت دوم یا سیستم عصبی به عنوان موتور ارتباط، به این بحث می پردازیم که سیستم های زیستی دارای قابلیت حسی با مسئله ای دشوار روبرو هستند. این سیستم ها نمی توانند پارامترهای جهانی را که در آن به سر می بریم مانند ابزارهای فیزیکی با دقت اندازه گیری کنند. لذا ناگزیرند ارتباط های نوینی موسوم به سیناپس های عصبی پدید آورند و آنها را بر پایه آزمون و خطا در مسیر تکامل یا طی زندگی فردی بهبود بخشند و به روز کنند. در قسمت سوم یا گواه کارکرد تجربی سیستم عصبی، شواهد سیستم های حسی به ویژه بینایی و شنوایی را که طی بیست سال گذشته گرد آمده اند، مرور می کنیم. سرانجام در قسمت چهارم یا سایر دیدگاه ها درباره کارکرد سیستم عصبی، نظریه های دیگری را که در مورد کارکرد مغز وجود دارد بررسی می کنیم و به دلیل هایی که در تأیید یا رد آنهاست توجه می کنیم.

✍🏻فهرست مطالب:

پیشگفتار
بخش اول: فایده سیستم عصبی برای جانوران
1. طرح سؤال در چشم اندازی گسترده
2.ارگانیسم های بدون سیستم عصبی
3.ارگانیسم های دارای سیستم عصبی
بخش دوم:سیستم عصبی به عنوان موتور ارتباط
4. سازمان دهی سیستم عصبی
5.مسئله
6.ارتباط های عصبی
بخش 3: گُواه کارکرد تجربی سیستم های عصبی
7.شواهد مربوط به نور و رنگ
8. شواهد مربوط به هندسه
9.شواهد مربوط به حرکت
10. شواهد مربوط به صوت
بخش 4:سایر دیدگاه ها درباره کارکرد عصبی
11. نظریه های اصلی
12.جمع بندی


تعداد صفحات

نوبت چاپ

نام اصلی کتاب

نویسنده

دیل پروس

مترجم

دکتر محمداسماعیل فلزی

سری ها

قلمرو علم

Subscribe
Notify of
guest
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات