15 %

مجموعه کتاب‌های کیهان‌شناسی به زبان ساده


این پکیج شامل پنجم عنوان منتشر شده میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت  عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • عنوان اول: زمینه ریزموج کیهانی: چگونه درک ما را از گیتی تغییر داد
    عنوان دوم: شگفتی های کیهان
    عنوان سوم: منشا کیهان: چگونگی تشکیل سیارات، ستارگان، کهکشان‌ها و آغاز کیهان
    عنوان چهارم: حیات هوشمند در کائنات: اصول و پیش‌نیازهای لازم برای ظهور حیات
  • عنوان پنجم: قاتلان حیات هوشمند در کائنات

مکمل این پکیج مجموعه کتاب‌های نیل دگراس تایسن میباشد.