داخل رو نگاه کنید
15 %
OFF

مجموعه کتاب‌های دن آریلی

این پکیج شامل دو عنوان میباشد و خرید به منزوله دریافت هر دو عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: نابخردی های پیش بینی پذیر: نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل میدهند
عنوان دوم: پشت پرده‌ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ میگوییم به ویژه خودمان