|
|
داخل رو نگاه کنید
10 %

درآمدی بر جامعه شناسی استبداد ایرانی

استبداد ، این دیر آشنای نا آشنا !!
استبداد برای انسان ایرانی موضوع آشنایی است به بلندای تاریخ کشور ، ولی این آشنایی دلیل شناخت ما از این پدیده نیست چرا که این پدیده به خاطر دیر پا بودن آنقدر در همه شئون زندگی ما رسوخ پیدا کرده که گاهی حتی شناختش برای خود ما هم دشوار می شود .رد پای استبداد را می شود از روابط بین فردی در خانواده ها سراغ گرفت تا سطح کمی بالاتر از آن درروابط اجتماعی در نهادها و سازمانها و بالاخره دربالاترین سطح یعنی نظام حکمرانی جست . رد پای استبداد را حتی میتوان در نظام های باور اجتماعی ، انگاره های آموزشی ، معرفت شناسی دینی ، برخی مبانی فقهی و قانون و مقررات جاری کشور نیز جست.
کتاب ” درآمدی بر جامعه شناسی استبداد ایرانی ” علی رغم حجم کم ، کار محققانه ایست اثر غلامرضا گودرزی که نشر مازیار آن را منتشر کرده است. کتاب ابتدا از تئوری های توضیح دهنده استبداد در جهان آنها را که بیشتر توانایی تبیین استبداد در آسیا و یا خصوصا ایران را دارند را برگزیده است . نویسنده از میان تئوری‌های مشهور دو نظریه “استبداد ایرانی” بر مبنای دیدگاه های محمد علی کاتوزیان و نیز “راهبرد و سیاست سرزمینی ” بر مبنای آراء پرویز پیران را برکاویده است. به ریشه های این دو تئوری پرداخته و نقاط تشابه وتفاوت آنها را با دیگر تئوریها و نیز نقاط قوت و ضعف درونی آنها را بررسی کرده است. و سپس کوشیده با تلفیقی از آنها تئوری گویاتری را ارائه نماید.


دانلود بخشی از کتاب درآمدی-بر-جامعه-شناسی-استبداد-ایرانی-انتشارات-مازیار

162,000 ریال

موجود در انبار