انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم

300,000 ریال

موجود در انبار

تعداد صفحه

قطع

,

نوبت چاپ

نویسنده

آ. سلطانزاده

مترجم

ف. کوشا

سری ها

عمومی/متفرقه