|
|
داخل رو نگاه کنید

انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان

آوتیس میکائیلیان مشهور به سلطانزاده به سال ۱۸۸۰ در شهر مراغه، در یک خانواده فقیر ارمنی متولد شده است. در دوران آموزش ابتدایی اش سخت تحت نفوذ گرایش هنچاکی های (حزب سوسیال دمکرات انقلابی ارامنه) ارمنی قرارگرفت که اکثرشان بعدها بلشویک شدند. در سن ۲۲ سالگی به هنگام تحصیلات عالیه اش در سن پترزبورگ به عضویت حزب سوسیال ـ دمکرات کارگری روسیه درآمد. دوران پس از کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی، شرکت فعال او را در حوادث انقلاب اکتبر و جنگ داخلی روسیه به رسمیت می شناسند.

در این کتاب، روابط اقتصادی ایران و انگلستان در دوره سلطنت رضا شاه پهلوی با این مباحث، بررسی می‌شود: “اقتصاد ایران معاصر”، “قرارداد سال ۱۹۹۱ میان انگلستان و ایران و کودتای فوریه سال ۱۹۲۱”، “رضا شاه پهلوی و “بهشت سرمایه‌داری” او”، “پایه‌های اجتماعی ـ اقتصادی سلطنت رضا شاه پهلوی”، “اتحاد انگلستان و شاه و مجلس “آزاد””، “رژیم جدید و مساله انکشاف سرمایه‌داری در ایران”، “امتیاز انگلستان و به اسارت کشیدن ایران توسط انگلستان”، “نقشه‌های عظیم امپریالیست‌های انگلیسی و آغاز اجرای این روابط اقتصادی در کشاورزی و قوانین کشاورزی جدید”، “جنبش انقلابی مردیم و جنبش دهقانی”، “جنگ نزدیک آینده علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و نقش ایران رضاشاهی”، “راه‌های انکشاف ایران”. آیا گذشت از مرحله انکشاف سرمایه‌داری برای ایران اجباری است؟”.

150,000 ریال

موجود در انبار