داخل رو نگاه کنید

در جستجوی گنج – قصه های شمس

کتاب حاضر دربرگیرنده‌ی همه‌ی قصه ها وحکایت‌های شمس در مقالات است. هچنین زندگی شمس تبریزی، اندیشه‌های او و متن کامل و اصلی همه قصه ها و حکایت‌های شمس به همراه توضیحات و یادداشت‌های لازم آورده شده است.

دانلود بخشی از کتاب در-جستجوی-گنج-انتشارات-مازیار