15 %

پکیج ژنتیک


این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت  عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • عنوان اول: به ژنوم خوش آمدید: راهنمای حال، گذشته و آینده ژنتیک
  • عنوان دوم: ژن خودخواه
  • عنوان سوم: ماشین ژن: مسابقه برای رمزگشایی اسرار ریبوزوم

برای مشاهده جلدها، میتوانید بر روی  داخل رو نگاه کنید. همچنین برای دانلود و مشاهده فهرست مطالب و اطلاعات بیشتر در مورد هر کتاب، هر عنوان را به صورت مجزا مشاهده کنید:

<کلیک کنید>