پکیج ژنتیک


این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت  عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • عنوان اول: به ژنوم خوش آمدید: راهنمای حال، گذشته و آینده ژنتیک
  • عنوان دوم: ژن خودخواه
  • عنوان سوم: ماشین ژن: مسابقه برای رمزگشایی اسرار ریبوزوم

برای مشاهده جلدها، میتوانید بر روی  داخل رو نگاه کنید. همچنین برای دانلود و مشاهده فهرست مطالب و اطلاعات بیشتر در مورد هر کتاب، هر عنوان را به صورت مجزا مشاهده کنید:

<کلیک کنید>


لطفا توجه کنید: ارسال این کتاب بین بازه یکم تا پنجم مرداد انجام می‌شود. 

تاریخ انتشار
برای اطلاع از اخبار انتشار کتاب میتوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اولین تاریخ پیش خرید این کتاب در جشنواره تابستانی، 18 تا 20 تیرماه