مجموعه آچارها


مجموعه آچارها

یک جعبه ابزار جدید: ما همه برای شناخت بهتر جهان، جامعه و خودمان، و برای رفتار بهتر در این دنیای شلوغ به ابزارهای خوب و کارامدی نیاز داریم: «مجموعه آچارها»، آچار فلسفه، آچار علم، آچار ریاضی و آچار سیاست، برای همین کار طراحی شده است. با این مجموعه جالب می‌توانید «مکانیک ماشین زندگی» خودتان باشید و به سرزمین‌های گوناگون سفر کنید و به ماجراجویی‌های بسیار دست بزنید.


دانلود بخشی از کتاب آچار فلسفه – انتشارات مازیار

دانلود بخشی از کتاب آچار علم – انتشارات مازیار

دانلود بخشی از کتاب آچار سیاست – انتشارات مازیار

دانلود بخشی از کتاب آچار ریاضی – انتشارات مازیار


  • خرید این محصول به منزله‌ی دریافت هر چهار عنوان میباشد.