داخل رو نگاه کنید
10 %

هندبوک فیزیک


هندبوک فیزیک

در ویراست جدید این کتاب ۸ بخش به شرح زیر آمده است:

فرهنگ اصطلاحات
این بخش حاوی بیش از ۱۳۰۰ مدخل، که تعدادی از آنها همراه با شکل و ۲۱ نمودار و نقشه‌ی بزرگ و جدید است که به دانش آموزان در «فهم اصطلاحات و واژگان فیزیکی» کمک میکند.

زندگینامه‌ها
زندگینامه ی بیش از ۲۷۵ دانشمند، نه تنها چهره های تابناک و غول های فیزیک، مانند آیزاک نیوتون، بلکه بسیاری از آنان را نیز در بر میگیرد که دستاوردهایشان نادیده مانده است، و با این احوال یافته ها و کشفیات آنان فهم جهان و جهانیان از علم فیزیک را ارتقا بخشیده است. این بخش تا سال ۲۰۰۵ به روز شده است.

گاه شماری
شامل نزدیک به ۸,۰۰۰ سال رویدادهای تاریخ فیزیک که خیلی فراتر از جنگها، دگرگونیهای سیاسی، و حاکمان جهان بر زندگی ما تأثیر نهادهاند. این رویدادها تا سال ۲۰۰۵ به روز شده است.

پیشرفت های مهم
فهرستی الفبایی و به تمامی جدید از بیش از ۱۵۰ فقره پیشرفت مهم در فیزیک، که به دانشجویان توانایی میبخشد بسرعت پیدا کنند که چه کسی چه چیزی را و چه موقع اختراع یا کشف کرده است.

برندگان جایزه ی نوبل
این فهرست کاملا جدید از برندگان نوبل فیزیک تا سال ۲۰۱۰ به روز شده است. هر مدخل این بخش موضوع جایزه و نیز ملیت و زمان زایش و مرگ برندگان را در بر میگیرد.

نمودارها و جداول
در این بخش نمودارها و جداول زمینه های بسیار مهم فیزیک فراهم آمده است. به این ویراست جدید چند صفحه جدول و نمودار افزوده شده است.

انجمن‌ها
بخشی به تمامی جدید، حاوی نام ها، نشانی ها، شماره های تلفن، و نشانی اینترنتی ۳۰ انجمن مهم در حوزه ی فیزیک، و به طور کلی علم.

وبسایت‌ها
راهنمای دیگر به تمامی جدید، تا ۵۰ وبسایت برگزیده برای دانش آموزان، معلمان، و کتابداران. 

585,000 ریال

موجود در انبار