داخل رو نگاه کنید
9 %

مجموعه کتاب‌های تاریخ برای نوجوانان


مجموعه ۶۰ جلدی «تاریخ برای نوجوانان» انتشارات مازیار با هدف آشنا‌سازی نوجوانان با تاریخ و به ویژه تاریخ تمدن نگارش یافته است. هرجلد از کتاب‌های مجموعه نویسنده‌ای متفاوت دارد. این مجموعه پربار شامل موضوعاتی همچون پیدایش روستاها و جوامع شهری، نهاد خانواده در تاریخ، بحث تکامل و داروینیسم، رابطه انسان و دین در طول تاریخ، انقلاب‌های کشاورزی و صنعتی، انقلاب علمی و عصر روشنگری، انقلاب ارتباطات، امپراطوری‌های بزرگ، شخصیت‌های تاریخی و بسیاری مباحث مهم دیگر است.


 • در حال حاضر 41 عنوان موجود است که
  لازم به ذکر است بقیه عناوین ناموجود دیگر تجدیدچاپ نخواهند شد.
  عناوین چاپ سال 59 و 60، با کاغذ روزنامه‌ای – مصور (سیاه و سفید به همراه نمودار و نقشه و…)
  هر عنوان 32 صفحه میباشد.

1,500,000 ریال

موجود در انبار

عناوین موجود در این پکیج

 1. داروین
 2. انقلاب چین
 3. انقلاب فرانسه
 4. انقلاب علمی
 5. نیه‌رره و نکرومه
 6. انقلاب در ارتباطات
 7. آدام اسمیت، مالتوس و مارکس
 8. انسان و دین
 9. کریستف کلمب
 10. اکبرشاه و امپراتوری مغول
 11. جنگ سرد
 12. بیسمارک
 13. ناپلئون
 14. انسان و غذا
 15. اقتصاد جهانی
 16. آفریقای سنتی
 17. شهرها
 18. آشوکا و تمدن هند
 19. انسان و قانون
 20. ادویه و تمدن ها
 21. چین سنتی
 22. لوتر، اراسم و لوایولا
 23. آموزش و پرورش
 24. نوسازی ژاپن
 25. کانال سوئز
 26. استالین
 27. سلیمان و امپراتوری عثمانی
 28. انسان و زبان
 29. کانوسا (کلیسا، دولت و جامعه در قرون وسطی)
 30. خاور نزدیک باستانی
 31. راج بریتانیایی و ناسیونالیسم هندی
 32. مدیترانه
 33. کنستانتین و تمدن بیزانس
 34. جمعیت
 35. آمریکای باستان
 36. ثروت ژاپن
 37. اسکندر
 38. خانواده
 39. صلح رُمی: امپراتوری روم
 40. سلامت و ثروت
 41. امپریالیسم 1