داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه کتاب‌های تاریخ برای نوجوانان


مجموعه ۶۰ جلدی «تاریخ برای نوجوانان» انتشارات مازیار با هدف آشنا‌سازی نوجوانان با تاریخ و به ویژه تاریخ تمدن نگارش یافته است. هرجلد از کتاب‌های مجموعه نویسنده‌ای متفاوت دارد. این مجموعه پربار شامل موضوعاتی همچون پیدایش روستاها و جوامع شهری، نهاد خانواده در تاریخ، بحث تکامل و داروینیسم، رابطه انسان و دین در طول تاریخ، انقلاب‌های کشاورزی و صنعتی، انقلاب علمی و عصر روشنگری، انقلاب ارتباطات، امپراطوری‌های بزرگ، شخصیت‌های تاریخی و بسیاری مباحث مهم دیگر است.


 • در حال حاضر 41 عنوان موجود است که
  لازم به ذکر است بقیه عناوین ناموجود دیگر تجدیدچاپ نخواهند شد.
  عناوین چاپ سال 59 و 60، با کاغذ روزنامه‌ای – مصور (سیاه و سفید به همراه نمودار و نقشه و…)
  هر عنوان 32 صفحه میباشد.

1,640,000 ریال 1,394,000 ریال

موجود در انبار

عناوین موجود در این پکیج

 1. داروین
 2. انقلاب چین
 3. انقلاب فرانسه
 4. انقلاب علمی
 5. نیه‌رره و نکرومه
 6. انقلاب در ارتباطات
 7. آدام اسمیت، مالتوس و مارکس
 8. انسان و دین
 9. کریستف کلمب
 10. اکبرشاه و امپراتوری مغول
 11. جنگ سرد
 12. بیسمارک
 13. ناپلئون
 14. انسان و غذا
 15. اقتصاد جهانی
 16. آفریقای سنتی
 17. شهرها
 18. آشوکا و تمدن هند
 19. انسان و قانون
 20. ادویه و تمدن ها
 21. چین سنتی
 22. لوتر، اراسم و لوایولا
 23. آموزش و پرورش
 24. نوسازی ژاپن
 25. کانال سوئز
 26. استالین
 27. سلیمان و امپراتوری عثمانی
 28. انسان و زبان
 29. کانوسا (کلیسا، دولت و جامعه در قرون وسطی)
 30. خاور نزدیک باستانی
 31. راج بریتانیایی و ناسیونالیسم هندی
 32. مدیترانه
 33. کنستانتین و تمدن بیزانس
 34. جمعیت
 35. آمریکای باستان
 36. ثروت ژاپن
 37. اسکندر
 38. خانواده
 39. صلح رُمی: امپراتوری روم
 40. سلامت و ثروت
 41. امپریالیسم 1