داخل رو نگاه کنید

چگونه درباره چیزهای عجیب بیاندیشیم

این کتاب از چگونگی ارزیابی منطقی سردرگم‌کننده‌ترین باورها درباره‌ی پدیده‌های پارانرمال، فراطبیعی، و رازآلود سخن میگوید. مفهوم اصلی مطرح شده دراینجا عبارتست از باورهای خوش‌بینانه از هر قسمی نیازمند دلایل خوب‌اند. جدا کردن دلایل خوب از بد امکان‌پذیر است ( حتی در قلمرو رازآلودگی)، و سرانجام این نکته که فراگرفتن این مهارت هم سودمند و هم نیروبخش است.

چگونه درباره‌ی چیزهای عجیب بیاندیشیم، چگونگی به کارگیری گام به گام این اصول اندیشیدن انتقادی را برای ادعاهای خارق‌العاده متعددی عرضه میدارد و نشان میدهد که چرا خود این اصول معتبرند.

دانلود بخشی از کتاب چگونه-درباره-چیزهای-عجیب-بیاندیشیم-انتشارات-مازیار