چگونه درباره چيزهای عجيب بيانديشيم

معرفی کوتاهی از چگونه درباره چيزهای عجيب بيانديشيم انديشيدن انتقادی برای دوران جديد

این کتاب از چگونگی ارزیابی منطقی سردرگم کننده‌ترین باورها درباره‌ی پدیده‌های پارانرمال، فراطبیعی و رازآلود سخن می‌گوید. مفهوم اصلی مطرح‌شده در این‌جا عبارت است از باورهای خوش‌بینانه از هر قسمی نیازمند دلایل خوب‌اند. جداکردن دلایل خوب از بد امکان‌پذیر است و سرانجام این نکته که فراگرفتن این مهارت هم سودمند و هم نیروبخش است.

چگونه درباره چیزهای عجیب بیندیشیم، چگونگی به‌کارگیری گام به گام این اصول اندیشیدن انتقادی را برای ادعاهای خارق العاده‌ی متعددی عرضه می‌دارد و نشان می‌دهد که چرا خود این اصول معتبرند.


ریال

در انبار موجود نمی باشد

تعداد صفحه

قطع

,

نوبت چاپ

مترجم

رامين رامبد

سری ها

عمومی/متفرقه