داخل رو نگاه کنید
10 %

فرهنگ ایمونولوژی

دانش ژنتیک از گستردگی زیادی برخورداراست آنچنانکه به زیر شاخه های متعددی از قبیل ژنتیک انسانی،گیاهی، میکروب ها، مهندسی ژنتیک و تقسیم بندی شده است.وسعت ایت علم تنها به این گرایش ها محدودنبوده بلکه با علوم دیگری از قبیل بیوشیمی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوفیزیک ، ویروس شناسی ، ایمونولوژی ، بیوتکنولوژی و ..مرتبط است
پیشرفت سریع در زمینه ایمونولوژی بالینی و تحقیقی، به علاوه تغییرات اساسی در مفاهیم ایمونولوژیکی در سال‌های اخیر با تکامل تکنیکی لغات و اصطلاحات و در نتیجه تا حدودی سردرگمی همراه بوده است. به همین دلیل این کتاب در راستای برآوردن نیازهای علمی بیولوژیست‌ها، پزشکان یا بیوشیمیست‌هایی که خواستار دسترسی آسان به مفاهیم ایمونولوژیکی هستند تهیه شده است.

دانلود بخشی از کتاب انتشارات-مازیار-فرهنگ-ایمونولوژی

450,000 ریال

موجود در انبار