داخل رو نگاه کنید
10 %

باخ فیلسوف نغمه‌ها

یـوهـان سباستین بـاخ کـه در چشمِ یـوهانس بـرامس عزیزتـر و عظیم­تر از بتهـوون بود، تقریبأ یکصد سال بعد از مرگش چونان ققنوسی از میانِ آتش و خاکستر خـود قـد برافراشت و پَرگـرفت. جـویباری­ که معنی دیگرِ نامش بود بــه رودی خـروشان مبـدل شد و جـهـانِ مـوسیقـی را در خـود غـوطـه­‌ور ساخت. مـا از لذتِ شنیدنِ بخشی از آثـارِ گرانقدرش برای همیشه محـروم هستیم، چـون پاره­ای از دست نـوشته­ هایش بـه تطاول بـه ثمنی بخس برباد رفت و کـاسبـان متاع خویش درآن پیچیدند و بــه دسـتِ مشـتریـان دادند. فیـلیکس مندلسون بـا اجـرای پـاسیونِ متی دربـرلین نخستین کسی بـود که هشتاد سال پس از مـرگِ آن استـادِ استادان گرد از چهرۀ او سترد و به شیفتگان موسیقی آموخت که آثار او می­باید مانند کتابِ مقدس پیوسته در دسترس داشت و شومان، کسی که آثار بـاخ را ریاضیاتِ موسیقی یا موسیقی به روال ریاضی مـی­دانست پـا فراتر نهاد و او و آثـارش را سرچشمه عقل و حکمت و موسیقی خواند.


دانلود بخشی از کتاب باخ-انتشارات-مازیار

190,000 ریال 171,000 ریال

موجود در انبار