داخل رو نگاه کنید
10 %

فقط برایم نامه بنویس (عشاق گولاگ)

داستانی حیرت آور و شگفتی آفرین. روایت عشق و شکنجه. نامه‌هایی که افشاگر عشقی است بس پرسوز و گداز با روایتی عاشقانه و غیر معمول در قالب ماجرایی بی‌مانند. رمانی غیرتخیلی که تجلی قهرمانانش در رویارویی با رژیمی آهنین و سرکوبگر بـاعث جذابیت بیشتر آن می‌شود. داستانی حقیقی و الهام‌بخش و شورانگیز در وصف شکوه روح و روان انسان‌هایی در عین فلاکت و بدبختی؛ و قابلیت مردمانی که به هنگام تحمل شکنجه و عذاب به آدمیانی استثنایی تغییر ماهیت می‌دهند؛ و این که عشق و دلدادگی در چنین شرایطی نجات‌بخش زندگی است.

نامه‌های این دو دلداده افشاگر عشقی است بس پرسوز و گداز با روایتی عاشقانه و غیرمعمول در قالب داستانی بی‌مانند در ردیف رمانی غیرتخیلی که تجلی آن در رویارویی با رژیمی آهنین و سرکوبگر و توطئه‌گر بـاعث جذابیت بیشتر آن می‌شود. داستانی حقیقی و الهام‌بخش و شورانگیز در وصف شکوه روح و روان انسانی، در عین فلاکت و بدبختی؛ و قابلیت مردمانی که به هنگام تحمل شکنجه و عذاب به انسان‌های استثنایی تغییر ماهیت می‌دهند. و این که عشق و دلدادگی در چنین شرایطی نجات‌بخش زندگی است. و یا اینکه خلاقیت و استعداد معنوی در خیلی از افرادی که آزادی خویش را از دست می‌دهند شکوفا می‌شود. در این فراگرد شمار بی‌شمار از کسانی که با ادبیات سر و کاری نداشتند، به هنگام تحمل عذاب اسارت و شکنجه‌ی روحی و فیزیکی، احساسات و درد خویش را به قالب کلمات ریخته‌اند. در اردوگاه‌های کار اجباری یا برده‌داری به شیوه‌ی سوسیالیستی، معمولاً کلام مدون، یا نامه‌نگاری‌های محرمانه و در خفا تنها روزنه به منظر آزادی است. تراژدی ناگفته‌ی دیگری هم در این حکایت احساس می‌شود و آن آگاهی از زندگی معصومانه و تباه و ویران شده‌ای است که رژیمی سفاک و ددمنش باعث و بانی آن است، هرچند که کتاب پایان خوشی دارد.

صحبت‌های رد و بدل شده بین لف میشچنکو و اسوتلانا ایوانوآ که از سال 1946 تا 1954 در اوج دوران وحشت استالینی نامه‌نگاری می‌کردند بیانگر عشق حقیقی و خفقان آن دوران است. این دو عاشق و معشوق، 1246 نامه به هم می‌نویسند که سهم لف 647 نامه و سهم اسوتلانا 599 نامه است.

از مهمترین نقاط قوت این کتاب میتوان به ترجمه روان و فضایی که باعث میشود خواننده غرق در شرایط حاکم شود اشاره کرد.

اورلاندو فیجز ، “داستان نویس بزرگ تاریخ نویسان مدرن روسیه” (Financial Times) ، نامه های لف و سوتا ، همچنین بایگانی های KGB و مصاحبه های اخیر را ترسیم می کند تا درخشان ترین دنیای گسترده ای را که در آن داستان آشکار می شود بازسازی می‌کند. فقط با استفاده از داستان قدرتمند روایت یک رمان ،فقط برایم نامه بنویس، یک شور و شوق و استقامت را نشان می دهد که بر نیروهای غم انگیز تاریخ پیروز شد.

دانلود بخشی از کتاب برایم-نامه-بنویس – انتشارات مازیار

405,000 ریال

موجود در انبار