داخل رو نگاه کنید

کتاب مذاکرات مجلس اول

این کتاب ویراسته متن کامل مذاکرات نخستین مجلس نظام مشروطه در ایران است. مجلسی آزاده، نوآور، با اقتدار و بی‌بدیل در تاریخ ادوار قوه مقننه. سندی ارجمند در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی عصر جدید و شکوفه‌ی نهال یکصد ساله کوشش و فکر در مبانی تجددخواهی ایرانیان. مجموعه‌ای فاخر برای پژوهش در تفکر تاریخی و تدوین عصر معاصر ایران و زدودن آن از افسانه و مبالغه و یاوه، تا اذهان نابالغ دریابند که در فرآیند اندیشه‌ی جدید اجتماعی در ایران، بحث آزادی و اقتصادی بوده است. روایت تاسیس آزادی و حکومت قانون در آن «مجلس مقدس» را از زبان فرهیختگان برگزیده‌ی مردم می‌خوانیم و بر خود می‌بالیم.

ارسال پستی این کتاب از طریق پست سفارشی به سراسر ایران رایگان انجام میشود

3,500,000 ریال

موجود در انبار