داخل رو نگاه کنید
10 %

عقاید و رسوم مردم خراسان

کتابی که اکنون در دسترس هموطنان عزیز قرار گرفته، بخش سوم از فولکلور یا فرهنگ عامه مردم خراسان و جزیی از یادداشتهای مفصلی است که نویسنده مستقیماً از زبان توده مردم خراسان و به دنبال تحقیق در احوال و افکار ساکنان این استان جمع‌آوری نموده است. اگر چه نگارنده با پرداختن به این کارها سالیان دراز از عمر خود را صرف کرده و لذات صوری زندگی را بدل به رنج تحقیق در این موضوع نموده، اما خوشوقت است که امروزه ثمره زحمت و کوشش خود را به صورت کتابی در آورده و به هم‌میهنان خود تقدیم می‌کند.

تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از نظر جامعه‌شناسی کاری بسیار سودمند است. فرهنگ و ادب هر ملت دهها برابر بیش از آنچه در کتب و رسالات نقل و ضبط شده است در سینه مردم عامی وجود دارد. در زبان و قلب توده مردم بسی حکایات و امثال و اصطلاحات موجود است که هر یک از آنها پندی بزرگ در بر دارد یا سند معتبری است که خصوصیات اخلاقی و روحی و اجتماعی و سیاسی حیات گذشته مردم مزبور را بیان می‌کند

فولکلور (Folklore) در اصل یک کلمه انگلیسی است و به مجموعه آداب و رسوم و عقاید و عادات و افسانه‌ها و حکایات و امثال و ترانه‌ها و اشعار عامیه اطلاق می‌شود و یا به علمی گفته می‌شود که در آداب و سنن و ادب و فرهنگ عامه بحث کند. این کلمه را اولین بار در سال ۱۸۴۶ یک نفر انگلیسی به نام W.J. Thomas به کار برد. قبل از او افسانه‌ها و اشعار و آداب و رسوم توده مردم را به نام popular antiquities می‌خواندند، و لیکن از سال ۱۸۴۶ به بعد کلمه فولکلور در همه کشورها مصطلح شد و امروز عموم نویسندگان آن را به همین لفظ به کار می‌برند.


دانلود بخشی از کتاب مردم-خراسان-انتشارات-مازیار

720,000 ریال

موجود در انبار