داخل رو نگاه کنید
10 %

قصه های پند پیران – مانند دل های پیغامبران

مولف در این کتاب عمدتاً به وجوه عملی تصرف و به آنچه به ویژه در سه قرن اول اسلامی وجه غالب داشت، یعنی زهد و عبادت و پرهیز و پارسایی و آخرت‌گدایی نظر دارد.

دانلود بخشی از کتاب پند-پیران-انتشارات-مازیار

360,000 ریال

موجود در انبار