داخل رو نگاه کنید

کلید فلسفه – از سقراط و افلاطون تا اخلاق و مابعدالطبیعه، کتابی برای آشنایی با تاریخ اندیشه

اگرچه عده‌ای می گویند خواندن فلسفه نوعی اتلاف وقت است، اما در بدترین حالت می توان آن را نوعی ورزش فکری دانست که مایه افزایش توان نقد و تحلیل انسان می گردد. فلسفه مانند هنر محصول فراغت آدمی است. خاستگاه آن حیرت بشر از بودن در این جهان است. اگر هستی را حجمی سیال رهسپار نامتناهی بدانیم فلسفه تلاش برای حلاجی و کند و کاو در آن است یا به گفته ارسطو علم به موجودات از آن نظر که وجود دارند. مولف این کتاب می کوشد با زبانی ساده مسائل بنیادی فلسفه و دیدگاه های بزرگترین اندیشمندان جهان را به ما معرفی کند و در این راه با کاربرد تصاویر و نمودارهای گویا خواننده را به درک و تعمق بیشتر علاقه‌مند می‌سازد.

دانلود بخشی از کتاب کلید-فلسفه-انتشارات-مازیار