داخل رو نگاه کنید

معمای زندانی


معمای زندانی: نظریه بازی جان فون نویمان و قضیه بمب اتمی

بازی‌های مجموع صفر، بازی‌های جنگ، بازی‌های جنگ سرد – از بازی‌ پوکر تا آموزه‌های غیر اخلاقی ولی فریبنده‌ی جنگ بازدارنده از طریق بمب .
جان فون نویمان_ پدر کامپیوترهای جدید و از شرکت‌کنندگان در تولید بمب اتم_ با تماشای توپ زدن بازیکنان در بازی پوکر نظریه‌ی بازی را به وجود آورد، که تحقیقی ریاضی درباره‌ی برخورد و فریب است. ویلیام پاندستون در معمای زندانی زندگی جان فون نویمان را با تاریخ مرحله‌های به هم پیوسته ‌ی جنگ سرد و بررسی نظریه‌ی بازی در هم تنیده است که در سیاست عمومی امروز تاثیر زیادی داشته است.
رهبران سیاسی ممکن است از نظریه‌ی بازی جز بازی با مجموع صفر چیزی ندانند، ولی این باعث نمی‌شود که شما این معرفی عالی یکی از زمینه‌های بالنده و مورد بحث ریاضیات امروز را مطالعه نکنید. 

300,000 ریال

موجود در انبار