15 %

مجموعه کتاب‌های کوانتوم

این پکیج شامل پنج عنوان منتشر شده میباشد و خرید به منزوله دریافت هر پنج عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: کوانتوم: حکایت تولد و حکایتی شگفت
عنوان دوم: چگونه (چرا) با سگم از فیزیک کوانتوم می‌گویم
عنوان سوم: هفت درس کوتاه فیزیک
عنوان چهارم: سرگذشت کوانتوم – داستانی در ۴۰ موقعیت
عنوان پنجم: معمای بینهایت: نظریه میدان کوانتومی و پژوهشی در نظم عالم