|
|
داخل رو نگاه کنید
10 %

ذهن لامکان طب لامکان: فراتر از جسم و ذهن در عصر شفابخشی

آگاهی می تواند خود را از بند جسم رها سازد و نه تنها از توان بالقوه عدم تاثیر موضعی بر جسم خود شخص. برخوردار است، بلکه می تواند به صورتی لامکان بر اشیاء رویدادها و مردمان دوردست حتی در صورتی تاثیر گذارد که ایشان از این که تحت تاثیر قرار گرفته اند، مطلع نشوند… لامکان اصطلاحی است که توسط فیزیکدانان برای شرح تاثیر متقابل دور از هم ذرات ریز اتمی مانند الکترون ها به کار می رود. از آن جا که ثابت شده است ذهن انسان نیز دارای تاثیر متقابل مشابهی از دور است، این اصطلاح فیزیکی را انتخاب کرده و پذیرفته‌ام». کتاب در قالب این عناوین نگاشته شده است: «دوره طب»، «موردی برای لامکانی»، «رویا، دعا و منطقه: چگونه لامکانی را تجربه کنیم»، «دوره سوم در شفا بخشی روزمره»، «باز آفرینی طب» و «طب جاودانگی».
در نهایت، نویسنده چشم انداز خوش بینانه از آینده پزشکی که در آن روش‌های غیر موضعی (درک روانی از علائم، قصد بهبود) ارائه می دهد که یکپارچه با روش‌های سنتی‌تر ترکیب شده است. در حالی که سوءاستفاده های احتمالی این ایده‌ها تنها به حد کمینه رسیدگی می شود، این یک دستاورد چشمگیر و یک مرور مفید از پیشرفت فزاینده مهم در عمل پزشکی است.


دانلود بخشی از کتاب ذهن لامکان طب لامکان – انتشارات مازیار

150,000 ریال 135,000 ریال

4 در انبار

تعداد صفحات