داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه کتاب‌های ریچارد داکینز


این پکیج شامل دوعنوان پرفروش منتشر شده میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت  عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • لازم به ذکر است هر دو عنوان بدون تغییر نسبت به متن اصلی میباشند
  • عنوان اول: ساعت ساز نابینا
    عنوان دوم: ژن خودخواه