داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه علم در عمل به زبان ساده

این پکیج شامل چهار عنوان منتشر شده میباشد و خرید به منزوله دریافت هر چهار عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: اینشتین به آرایشگرش چه گفت؟
عنوان دوم: ساده، باورنکردنی/ باورنکردنی، ساده: فیزیک در زندگی روزمره
عنوان سوم: علم در عمل
عنوان چهارم: حکایت‌های علمی

دانلود بخشی از کتاب ساده-باورنکردنی-انتشارات-مازیار

دانلود-بخشی-از-کتاب-علم-در-عمل-انتشارات-مازیار

دانلود-بخشی-از-کتاب-حکایت-های-علمی-انتشارات-مازیار