داخل رو نگاه کنید
10 %

علم در عمل


علم در عمل

جان لینهان استاد فیزیک دانشگاه گلاسکو در این کتاب سرگرم کننده که خواندن آن همچو گپ و گفت پس از شام دلچسب است ما را در اشتیاق فراوانش به علم شریک می کند. او با شوخ طبعی و درایت مخصوص به خودش توضیح می دهد که چگونه علم بر زندگی روزمره ی ما و همچنین در عرصه های گوناگون مانند پزشکی، سیاست، محیط زیست، و نیز بر پدیده های طبیعی اثر می گذارد. افزون بر این می کوشد بی پایگی برخی از افسانه های شبه علمی را نشان دهد.
جان فلمینگ طراح مستقل و صاحب نام که نزدیک به ۳۰ سال عضو هیئت آموزشی دانشگاه هنر گلاسکو بود، با کشیدن طرح ها و کارتون های چاپ حاشیه ی طنزآمیزی به متن می افزاید که خواندن این مجموعه را برای همگان لذت بخش می کند.