داخل رو نگاه کنید

در جستجوی بسگیتی


در جستجوی بسگیتی: امکان‌پذیری‌هایی در موازات

لحظه‌ای پیش چشمتان به این کتاب خورد، آن را برداشتید، برندازش کردید، و اکنون دارید این سطرها را می‌خوانید. بسیار عالی! شاید با نگاهی به مطالب، آن را بخرید، شاید هم نخرید. ولی خب … آیا امکان ندارد که «شما» در جهانی دیگر، دست به این کارها نمی‌زدید؟ اگر «شما» زمانی که چشمتان به کتاب خورد، از آن رو برمی‌گرداندید و سراغش نمی‌آمدید، چه؟ آیا «شما» در موازات خودتان حضور دارید؟
گیتی‌های موازی در جای جای علمی تخیلی حضور دارند، و تعجبی هم ندارد. آن‌ها به ما این امکان را می‌دهند تا با بیرون‌رفتن کامل از جهان خودمان، در مورد همین پرسش خیال‌پردازی کنیم که «اگر … چه؟» نه این‌که تنها بیندیشیم جهانی که می‌شناسیم در اثر یک رویداد به چه صورت دیگری در می‌آمد. برای کیهان‌شناسان این پرسش مطرح نیست که «اگر جنوبی‌ها در جنگ داخلی آمریکا پیروز می‌شدند چه؟» بلکه آنان به دنبال پاسخی‌اند برای این پرسش که «اگر ثابت‌هایی که سنگ‌بنای بنیادی فیزیک را می‎سازند متفاوت بودند، چه؟»
فیزیکدانان می‌گویند که کوچک‌ترین تغییری در قوانین فیزیک به معنای درهم‌ریختن تکامل گیتی است، و در نتیجه هستی ما. گویی تنظیمی دقیق در کار بوده تا ما را به این‌جایی که هستیم برساند. از دیدگاه فیزیک، ممکن است که گیتی ما یگانه نباشد! ایده‌ای که در این کتاب بررسی می‌شود همین است؛ در جستجوی بَسگیتی، امکان‌پذیری‌هایی در موازات.
نوشتارهای آمده در این کتاب، له یا علیه این ایده‌ی افسونگر، از سوی برترین‌ اندیشه‌ورزان این حوزه است؛ که از امکان‌پذیری نظری بسگیتی گرفته تا سفر در زمان را در بر می‌گیرد. همچنین به ایده‌ی «بِرین‌ها» و وجود بُعدهای دیگر پرداخته می‌شود. و نیز وارسی این امکان که آیا به راستی «ثابت‌های طبیعت» ثابت‌اند؟
یکی از بزرگترین دستاوردهای علم این است که می‌توانیم بپرسیم چرا گیتی به این صورتی است که هست؟ امکان‌پذیری‌های گوناگونی برای بسگیتی وجود دارد، و کوشش علمی عظیمی در این راه صرف می‌شود تا در نهایت به این پرسش غایی بپردازد که «اگر … چه، چرا ما، چرا اکنون؟»

اگر هنوز در مورد خرید در جستجوی بسگیتی: امکان‌پذیری‌هایی در موازات دودل هستید، چرا «شما» فرصتی برای افزودن بر دانش‎ «خودتان» فراهم نکنید، و آن را به «موازات» بفرستید؟