داخل رو نگاه کنید

پکیج کوانتوم به زبان ساده


این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت  عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • عنوان اول: کوانتوم: حکایت تولد و حکایتی شگفت
    عنوان دوم: چگونه (چرا) با سگم از فیزیک کوانتوم می‌گویم
    عنوان سوم: هفت درس کوتاه فیزیک