داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه کتاب‌های استیون هاکینگ


.این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده و آخرین کتاب وی «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی – 2018» میباشد

و خرید این محصول به منظور دریافت هر سه عنوان است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • عنوان اول: پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی – آخرین کتاب منتشر شده از وی 2018
    عنوان دوم: ذهنی رها (شرح زندگی و فعالیت‌های علمی)
    عنوان سوم: طرح بزرگ (نظریات و مقالات)