داخل رو نگاه کنید

مجموعه کتاب‌های استیون هاکینگ

این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده و آخرین کتاب وی «پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی – 2018» میباشد و خرید به منزوله دریافت هر سه عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی – آخرین کتاب منتشر شده از وی 2018
عنوان دوم: ذهنی رها (شرح زندگی و فعالیت‌های علمی)
عنوان سوم: طرح بزرگ (نظریات و مقالات)